MOOI WOORD

ZELFREFLECTIE
Zelfreflectie is het naar zichzelf kijken en daarbij het eigen handelen overdenken. Men houdt zichzelf als het ware een spiegeltje voor.
Dit figuurlijke spiegeltje voorhouden heeft als doel om bewust te worden van handelingen die zowel bewust als onbewust gemaakt worden. Bij zelfreflectie wordt er gekeken naar wat men goed en wat men minder goed kan. Over deze zaken wordt nagedacht en hierin worden oplossingen gezocht om minder goede kwaliteiten te verbeteren en goede kwaliteiten te behouden. Als een persoon op een juiste manier naar zichzelf kijkt, verduidelijkt hij of zij hiermee het zelfbeeld. Met een juist eigen zelfbeeld is het gemakkelijker om met toekomstige situaties om te gaan, aangezien er nagedacht is over het eigen handelen. Bij het competentiegericht leren in het moderne beroepsonderwijs speelt zelfreflectie een grote rol. Hierbij is een zekere mate van zelfreflectie namelijk vereist aangezien er de nadruk wordt gelegd op het eigen handelen.

Soms plopt er ineens een mooi woord op in je hoofd. Ik ben meestal niet zo van de mooie woorden, eerder van de korte en duidelijke, maar nu werd ik wakker met het woord zelfreflectie in mijn hoofd. Best een mooi woord om mee wakker te worden. Ik dacht ‘ik deel het even op de vroege morgen, misschien verblijd ik er iemand mee.’ En niet te snel lezen hè. Want dan lees je zelferectie (ik dan hè, zonder bril, op de vroege morgen) en da’s een beetje gekkelijk.

Advertenties